EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 158/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle aluksen takavarikkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.11.1995

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 158/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikennevaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin irtisanoakseen Suomen ja Venäjän välisen sopimuksen aluksen takavarikon välttämisestä (SopS 18/89).

Asiakirjat

Pvm Mietintö
01.11.1995

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 2/1995 vp

Pvm

10.11.1995

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 97/1995 vp