EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 158/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.12.1997

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 158/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevan lainsäädännön toimivuutta seurataan tarkkaan ja että lisäksi jatketaan rahanpesuun liittyvää selvitystyötä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.12.1997

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 26/1997 vp

Pvm

08.12.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 221/1997 vp