HE 159/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 159/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi peruskoululain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.1996

Lausumat

HE 159/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä selvitetään vaikeasti kehitysvammaisten koulunkäyntiin ja erityisopetukseen liittyvät avustajakysymykset ja että samassa yhteydessä annetaan esitys tehtävään koulutettujen koulunkäyntiavustajien palkkaamisesta vaikeimmin kehitysvammaisten koulunkäynnin tukemiseksi.

HE 159/1996 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että vaikeimmin kehitysvammaisten opetuksesta vastaa lehtorin, luokanopettajan tai erityisluokanopettajan tai erityisopettajan pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö ellei oppilaan tarpeesta johtuvasta erityisestä syystä ole perusteltua, että opetusta antaa muu viranhaltija.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.12.1996

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 20/1996 vp

Pvm

10.12.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 228/1996 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

15.06.2006

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 12/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

​​​​