EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 161/2001

Hallituksen esitys eduskunnalle työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 05.12.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.12.2001

Lausumat

HE 161/2001 - Lausuma 1

Valiokunta: Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkoin seuraa yhdistelmätukiajan pidentämisestä ja työelämävalmennuksesta saatavia kokemuksia ja tuo työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle vuoden 2003 loppuun mennessä uudistuksen vaikutuksista selvityksen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, missä määrin yritykset ja yhdistykset ovat työllistäneet työnhakijoita toiseksi vuodeksi lain mukaisella alemmalla tuella ja minkälaisia kilpailua vääristäviä vaikutuksia toimenpiteillä on ollut.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.11.2001

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö TyVM 11/2001 vp

Pvm

10.12.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 185/2001 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp