HE 163/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 163/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle telemarkkinalaiksi ja laiksi telehallinnosta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 04.04.1997

Lausumat

HE 163/1996 - Lausuma 1

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi uusiin toimiin paikalliskilpailun edistämiseksi, jos nyt hyväksytyt lainsäädännölliset keinot osoittautuvat riittämättömiksi.

HE 163/1996 - Lausuma 2

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että myös vammaisille varmistetaan tarpeellinen telepalveluiden saatavuus ja kohtuuhintaisuus.

HE 163/1996 - Lausuma 3

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää nopeasti tarpeen kehittää telepalvelujen käyttäjien oikeutta saada käyttöönsä teleliikenteen tunnistamistietoja ja tarvittaessa ripeästi antaa asiasta eduskunnalle esityksen, jossa on otettu huomioon liittymän omistajan ja haltijan oikeus yksityisyyteen suhteessa oikeushenkilöihin.

HE 163/1996 - Lausuma 4

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tutkimaan nykyistä tehokkaampia keinoja torjua niin sanottujen eroottisten puhelinpalveluiden erityisesti lapsiin kohdistuvia haittoja ja selvittää mahdollisuudet tehdä näiden palveluiden saaminen käyttäjän ja teleyrityksen välisen sopimuksen varaiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
14.03.1997

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 1/1997 vp

Pvm

04.04.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 23/1997 vp