HE 163/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 163/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsiasiavaltuutetusta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.12.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.12.2004

Lausumat

HE 163/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lapsiasiavaltuutetun toimintaa ja arvioi käytännön kokemusten valossa, miten lakiehdotuksessa asetetut tavoitteet lapsen edun huomioon ottamisesta ja lapsen oikeuksien edistämisestä lapsiasiamiesjärjestelmällä saavutetaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
25.11.2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2004 vp

Pvm

10.12.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 183/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

29.05.2007

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 4/2007 vp