HE 164/2010

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 164/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.03.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 06.07.2011

Lausumat

HE 164/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että kaikilla koulutusasteilla huolehditaan opiskelijoiden mahdollisuuksista saada riittävästi opinto-ohjausta sekä opiskelijahuollon palveluja ja muita ennaltaehkäiseviä tukitoimia ja että kehitetään opiskeluterveydenhuoltoa.

HE 164/2010 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainsäädännön toimivuutta ja vaikutuksia. Erityisesti tulee seurata, muodostuuko säädetyn oikeusturvalautakunnan avulla yhtenäinen käytäntö lainsäädännön soveltamisessa eri oppilaitoksissa ja korkeakouluissa siten, että opiskelijoiden yhdenvertaisuus toteutuu. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön tulee huolehtia oikeusturvalautakunnasta tiedottamisesta opiskelijoille.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
09.03.2011

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 14/2010 vp

Pvm

06.07.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 370/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp