HE 165/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 165/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.12.2000

Lausumat

HE 165/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että maaseutuelinkeinorekisterilain kokonaisuudistuksen yhteydessä kartoitetaan eri tietojen asianmukaiset säilytysajat tietotyypeittäin ja että sen jälkeen mahdollisimman pian eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen sisällytetään ehdotukset säännöksiksi tietojen säilytysajoista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
30.11.2000

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 14/2000 vp

Pvm

07.12.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 198/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

12.06.2008

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 16/2008 vp

​​​​