EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 166/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.11.2006

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.11.2006

Lausumat

HE 166/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että vammaispoliittisen ohjelman valmistelussa selvitetään, miten henkilökohtaista avustajapalvelua kehitetään ja sen rahoitusta uudistetaan sekä millä aikataululla uudistamisessa edetään.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
19.10.2006

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 28/2006 vp

Pvm

17.11.2006

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 140/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

07.05.2010

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 6/2010 vp