HE 167/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 167/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.11.1996

Lausumat

HE 167/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan kevään 1997 aikana esitys väliaikaisen lääkekorvausjärjestelmän muuttamisesta pysyväksi järjestelmäksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
24.10.1996

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 25/1996 vp

Pvm

08.11.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 143/1996 vp

​​​​