HE 168/1995

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 168/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.1995

Lausumat

HE 168/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän vakuutuskorvausten verokohtelua koskevan menettelyn yksinkertaistamista siten, että vakuutuslaitoksille myönnetään palautusoikeus vakuutuskorvausten arvonlisävero-osuudesta, jolloin ne voisivat maksaa vakuutuskorvaukset arvonlisäverovelvollisille yrityksille veron määrällä lisättynä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.1995

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 48/1995 vp

Pvm

12.12.1995

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 173/1995 vp

​​​​