HE 169/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 169/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 09.04.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.04.2010

Lausumat

HE 169/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tiiviisti sääntelyn vaikutuksia tietoyhteiskuntakehitykseen ja sähköisten palveluiden tarjontaan ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin EU-sääntelyn muuttamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
24.03.2010

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 4/2010 vp

Pvm

23.04.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 38/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

22.09.2011

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 10/2011 vp

​​​​