HE 17/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 17/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 28.04.1997

Lausumat

HE 17/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin laajapohjaisen selvityksen tekemiseksi valtion taidehallinnon tehtäväalueiden kehittämiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
18.04.1997

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/1997 vp

Pvm

28.04.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 42/1997 vp