HE 17/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 17/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 22.06.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 29.06.2005

Lausumat

HE 17/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uudistuksen tilakohtaisia, alueellisia ja tuotantosuuntakohtaisia vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi kansallisin toimin, jotta tukimenetykset eivät johda tilanteisiin, joissa tilojen toimeentulo ja kehittäminen vaarantuvat.

HE 17/2005 - Lausuma 2

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että elintarvikeomavaraisuuden ja teollisuuden kotimaisen raaka-aineen saannin turvaaminen on jatkossakin keskeinen tavoite hallituksen maamme maa- ja elintarviketaloutta koskevassa päätöksenteossa.

HE 17/2005 - Lausuma 3

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että Euroopan yhteisön päätöksenteossa Suomen kannanottojen eräänä keskeisenä tavoitteena on maataloushallinnon byrokratian karsiminen ja että tilatukijärjestelmän toimeenpanon edellyttämiin organisaatio- ja henkilöstökustannuksiin osoitetaan varat siten, etteivät kustannukset rasita maataloustuottajille kohdennettavia tukivaroja.

HE 17/2005 - Lausuma 4

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla uusille, tuotantoansa laajentaville ja tuotantosuuntaansa vaihtaville viljelijöille taataan yhteisön säännösten puitteissa mahdollisuudet saada tukioikeuksia, siten, että viljelijöiden yhdenvertaisuus toteutuu.

HE 17/2005 - Lausuma 5

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ruokohelven ja muiden monivuotisten kasvien energiaviljelyn saattamiseksi tukikelpoiseksi tuotantomuodoksi luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä tavanomaisella viljelymenetelmällä.

HE 17/2005 - Lausuma 6

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää sen selvittämistä, aiheutuuko tilatukijärjestelmän tukioikeuksien siirtokelpoisuudesta vaikutuksia jo kiinnitettyjen maatalouskiinteistöjen vakuusarvoihin siten, että vakuuksien riittävyydestä syntyy epävarmuutta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
16.06.2005

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 3/2005 vp

Pvm

29.06.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 93/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

12.06.2008

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 16/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp