EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 17/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 19.01.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 04.03.2011

Lausumat

HE 17/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valvontarangaistuksen käyttöönotolla ei aiheuteta kunnille lisäkustannuksia.

HE 17/2010 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö antaa lakivaliokunnalle selvityksen valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevan lainsäädännön toimeenpanosta kahden vuoden kuluessa siitä, kun valvontarangaistusta koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
09.12.2010

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 30/2010 vp

Pvm

04.03.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 266/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp