EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 170/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1997 perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.11.1996

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 170/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että vuonna 1998 voidaan alentaa eläkkeensaajien ylimääräistä sairausvakuutusmaksua vähintään yhdellä pennillä veroäyriltä.

HE 170/1996 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että sosiaaliturvamaksujen kokonaisuus pyritään muodostamaan sellaiseksi, että se tukee työllistymistä ja helpottaa erityisesti pientyönantajien toimintaa. Maksujen ohella on otettava huomioon myös verotus ja rahoituskulujen kokonaisuus.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.11.1996

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 28/1996 vp

Pvm

20.11.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 175/1996 vp