EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 170/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.03.1998

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 170/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että opetusministeriö selvittää tietoverkossa saatavilla olevan aineiston käyttöön liittyvät kysymykset ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin niin, että tietoverkoissa saatavilla olevan aineiston käyttömahdollisuudet erityisesti opetuksessa voidaan turvata.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.03.1998

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/1998 vp

Pvm

17.03.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 15/1998 vp