HE 171/2008

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 171/2008

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.12.2008

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.12.2008

Lausumat

HE 171/2008 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ulkomaisten työntekijöiden määrän kehitystä ja sijoittumista eri aloille ja selvittää mahdollisuudet lisätä valvontaa sen suhteen, täyttävätkö ulkomaiset työnantajat niin veroja kuin sosiaalivakuutusmaksuja koskevat velvoitteensa, sekä ryhtyy tarvittaessa selvitysten pohjalta toimenpiteisiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.12.2008

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 41/2008 vp

Pvm

17.12.2008

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 215/2008 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

Valmistunut

31.05.2012

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 13/2012 vp