EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 172/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 29.11.1995

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 172/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii lain työvoima- ja koulutuspoliittisten tavoitteiden toteuttamisesta, voimavarojen riittävyydestä ja oikeasta ohjautumisesta sekä seuraa sen vaikutuksia kansantalouteen, valtiontalouteen ja yksilöiden taloudelliseen asemaan sekä yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia ennen kaikkea nuoriin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.11.1995

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 24/1995 vp

Pvm

29.11.1995

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 136/1995 vp