HE 172/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 172/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.12.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 08.12.2000

Lausumat

HE 172/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että käytännön soveltamistilanteita seurataan ja verovelvollisia ohjeistetaan väärinymmärrysriskien vähentämiseksi. Edelleen eduskunta edellyttää, että soveltamisongelmien ilmetessä hallitus ryhtyy toimiin lainsäädännön korjaamiseksi siten, että elinkeinon- ja maatilataloudenharjoittajien matkavähennykset saatetaan lakitekniseltä ratkaisultaan tasavertaisemmin vastaamaan palkansaajiin sovellettavaa lainsäädäntötekniikkaa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
01.12.2000

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2000 vp

Pvm

08.12.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 204/2000 vp

​​​​