HE 172/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 172/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 14.02.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.04.2007

Lausumat

HE 172/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Puolustusvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa vuoden 2009 aikana selvityksen puolustusvaliokunnalle vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain täytäntöönpanosta ja sen toimivuudesta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
01.02.2007

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 3/2006 vp

Pvm

23.04.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 299/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

08.05.2008

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 3/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

02.06.2009

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 5/2009 vp

​​​​