EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 174/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle säädösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.02.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.02.2000

Lausumat

HE 174/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää arvonlisäverolakia tulkittavan niin, että Suomen säädöskokoelmaa pidetään laissa tarkoitettuna verovapaana aikakauslehtenä.

HE 174/1999 - Lausuma 2

Valiokunta: Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän välittömästi toimiin arvonlisäverolain selkeyttämiseksi ja täydentämiseksi siten, että Suomen säädöskokoelma ja valtiopäiväasiakirjat ovat arvonlisäverosta vapaita painotuotteita.

HE 174/1999 - Lausuma 3

Valiokunta: Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että Valtion säädöstietopankkia täydennetään lainvalmisteluasiakirjat ja ajantasaiset säädöstekstit sisältävillä osilla, että Valtion säädöstietopankki tällaisessa laajuudessa saadaan ainakin kokeilukäyttöön kolmen vuoden kuluessa käsiteltävänä olevan lainsäädännön voimaantulosta ja että tarkoitukseen varataan tarpeelliset voimavarat.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.02.2000

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2000 vp

Pvm

18.02.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 7/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp