HE 175/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 175/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 15.12.2005

Lausumat

HE 175/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuoden 2006 loppuun mennessä selvitys lainmuutoksen vaikutuksista metsäkeskusten toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.12.2005

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 10/2005 vp

Pvm

15.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 200/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

08.06.2007

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 7/2007 vp