HE 177/2012

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 177/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013-2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.12.2012

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.12.2012

Lausumat

HE 177/2012 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa esityksen vaikutuksia sekä ehdotetun väliaikaisen veronhuojennuksen toimivuutta ja vaikuttavuutta käytännössä. Hallituksen tulee arvioida lain jatkokehitystarpeita saamansa tiedon perusteella ja tehdä tarvittaessa esityksen tavoitteiden kannalta tarpeelliseksi osoittautuvat muutosehdotukset.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.12.2012

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2012 vp

Pvm

20.12.2012

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 170/2012 vp

​​​​