HE 18/2001

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 18/2001

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.05.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.05.2001

Lausumat

HE 18/2001 - Lausuma 1

Valiokunta: Puolustusvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen päällystön koulutusuudistuksen toteutumisesta ja erityisesti sen vaikutuksista pätevän henkilöstön saatavuuteen siinä vaiheessa, kun uudesta järjestelmästä on saatu riittävästi kokemuksia.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.05.2001

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2001 vp

Pvm

22.05.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 42/2001 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

08.06.2004

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 2/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

02.06.2005

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 6/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

08.06.2006

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 4/2006 vp

​​​​