HE 18/2002

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 18/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 21.01.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 05.03.2003

Lausumat

HE 18/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus yhdessä Ahvenanmaan maakunnan kanssa selvittää kiireellisesti tarpeen muuttaa itsehallintolain säännöksiä presidentin veto-oikeuden käyttämisen perusteista siltä osin kuin kysymys on maakuntalakien suhteesta kansainvälisten sopimusten ja EY:n säädösten asettamiin vaatimuksiin ja että hallitus antaa itsehallintolain muuttamisesta tältä osin esityksen.

HE 18/2002 - Lausuma 2

Valiokunta: Perustuslakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää tarpeen ja mahdollisuudet siirtää itsehallintolain 19 §:ssä säädetyn erityistehtävän hoitaminen korkeimmalta oikeudelta muulle riippumattomalle lainkäyttöelimelle.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
14.01.2003

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 7/2002 vp

Pvm

05.03.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 246/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

​​​​