HE 180/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 180/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.12.2000

Lausumat

HE 180/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikennevaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus toimittaa liikennevaliokunnalle 31 päivään joulukuuta 2001 mennessä selvityksen lakiehdotuksen valtuussäännösten mahdollisista päällekkäisyyksistä ja siitä, miten valtuussäännöksiä on käytetty, sekä valmistelee tarvittaessa uuden esityksen, jolla valtuussäännösten päällekkäisyydet poistetaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
01.12.2000

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 12/2000 vp

Pvm

07.12.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 207/2000 vp

​​​​