HE 180/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 180/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.01.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 19.01.2007

Lausumat

HE 180/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, miten Suomen Teollisuussijoitus Oy voi parhaiten toteuttaa elinkeinopoliittista tehtäväänsä kohdentamalla joustavasti sijoituksiaan pääomarahastoihin ja suorina sijoituksina niin, että yhtiö voi saavuttaa pitkällä aikavälillä liiketaloudellisen kannattavuuden.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
12.12.2006

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 21/2006 vp

Pvm

19.01.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 254/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

​​​​