HE 181/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 181/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukea koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 29.05.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 11.06.2001

Lausumat

HE 181/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettavassa asetuksessa säädetään korkotuki sekä korkotukilainojen ehdot sellaisiksi, etteivät tuotantoon liittyvät riskit estä korkotukiasuntojen rakentamista.

HE 181/2000 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimiin lainsäädännön kehittämiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
17.05.2001

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 3/2001 vp

Pvm

11.06.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 55/2001 vp