HE 185/1995

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 185/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.1995

Lausumat

HE 185/1995 - Lausuma 1

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että kysymys mahdollisen valmiusjoukon perustamisesta on saatettava erikseen eduskunnan päätettäväksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
Pvm

12.12.1995

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 174/1995 vp

​​​​