EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 187/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.02.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.06.2003

Lausumat

HE 187/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, johtaako ulosottoperusteen määräaikaisuus, ilman että samalla säädettäisiin velan lopullisesta vanhentumisesta, epäasianmukaisiin menettelyihin tai kohtuuttomiin tilanteisiin velkasuhteissa, ja arvioi sen jälkeen, onko aihetta säätää velan lopullisesta vanhentumisesta, sekä antaa selvityksen ja tarvittaessa lakiesityksen seuraavan vaalikauden aikana.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.02.2003

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 28/2002 vp

Pvm

16.06.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 278/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

04.05.2005

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 13/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

08.06.2007

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 6/2007 vp