HE 189/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 189/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.11.1996

Lausumat

HE 189/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkoin seuraa hallituksen esitykseen sisältyvän toisen lakiehdotuksen muutosta, jonka perusteella kenenkään nettomääräinen eläke ei saa alentua. Yleisenä tavoitteena ja varsinkin vähennyksen korottamista koskevissa asioissa on toisaalta pidettävä huolta siitä, että mahdollisimman tarkoin noudatetaan kansaneläkelain muuttamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1491/95) yhteydessä hyväksyttyä menettelyä ja aikataulua pohjaosaa alennettaessa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.11.1996

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 29/1996 vp

Pvm

20.11.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 174/1996 vp

​​​​