EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 19/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 28.04.1998

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 19/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että neuvottelukunnasta annettavassa asetuksessa selkeästi mainitaan, että neuvottelukunnan tehtävänä on myös hoitoeettisten kysymysten käsittely.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
17.04.1998

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/1998 vp

Pvm

28.04.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 32/1998 vp