HE 190/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 190/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.03.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.04.2010

Lausumat

HE 190/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että pienhankintojen oikeussuojakeinojen käyttöön liittyvät mahdolliset tulkintaongelmat selvitetään ja ryhdytään tarvittaviin toimiin sääntelyn selkeyttämiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.03.2010

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 2/2010 vp

Pvm

07.04.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 24/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

22.09.2011

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 10/2011 vp

​​​​