HE 192/1998

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 192/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.02.1999

Lausumat

HE 192/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että mahdollisuuksien mukaan kaikissa valtion viranomaisissa ja toiminnoissa voidaan käyttää yhtä yhteistä henkilökorttia ja että sama kortti on mahdollisimman pitkälle käytettävissä myös kuntahallinnossa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.01.1999

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 27/1998 vp

Pvm

10.02.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 277/1998 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

14.06.2007

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 9/2007 vp

​​​​