HE 198/1999

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 198/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisaluelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 09.06.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 09.06.2000

Lausumat

HE 198/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että lakiuudistuksen sisällöstä tiedotetaan mahdollisimman selkeästi ja tehokkaasti niin painetuilla tiedotteilla kuin verkkotiedotteilla.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
26.05.2000

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 6/2000 vp

Pvm

09.06.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 70/2000 vp

​​​​