EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 199/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 19.02.1999

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 199/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että ulosottoapulaisella ja perimistoimistoilla on tasapuoliset kilpailumahdollisuudet. Tätä varten estemaksusäännöksiä on tarkistettava ja maksuja alennettava ennen uuden perintälainsäädännön voimaantuloa.

HE 199/1996 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa perimistoimistojen veloituskäytäntöä ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin taulukkomaksujen aikaansaamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
12.02.1999

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 30/1998 vp

Pvm

19.02.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 302/1998 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

17.06.2004

Mietintö / Lausunto

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 15/2004 vp