HE 199/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 199/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.12.2004

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.12.2004

Lausumat

HE 199/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uuden järjestelmän toimivuutta tiiviisti ja toimittaa talousvaliokunnalle vuoden 2005 syksyyn mennessä selvityksen, josta käy ilmi eri laitosten maksujen kehitys nyt voimassa olevaan järjestelyyn verrattuna, maksukriteerien toteutuminen käytännössä, mahdolliset uuden järjestelyn käyttöönoton aiheuttamat muutokset rahoitusmarkkinoilla sekä huomiot mahdollisista järjestelyyn liittyvistä epäkohdista asianmukaisine muutosesityksineen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
26.11.2004

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2004 vp

Pvm

23.12.2004

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 186/2004 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

04.05.2005

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 13/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

15.06.2006

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 21/2006 vp

​​​​