HE 199/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 199/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 14.12.2005

Lausumat

HE 199/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Puolustusvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että puolustusvoimat toimii jatkossakin hyvän työnantajan tavoin ja suhtautuu palvelussuhteen jatkoa koskeviin pyyntöihin lähtökohtaisesti myönteisesti painottaen erityisesti alle 60 prosentin eläkekertymän merkitystä jatkoaikaa harkittaessa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.12.2005

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2005 vp

Pvm

14.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 201/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

08.06.2006

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

31.05.2007

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 1/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

08.05.2008

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 3/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

02.06.2009

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 5/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

27.09.2011

Mietintö / Lausunto

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 1/2011 vp

​​​​