HE 2/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 2/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 21.06.2000

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.06.2000

Lausumat

HE 2/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että Suomi kiirehtii EU-tason toimenpiteitä, joilla voitaisiin ehkäistä lapsille haitallisen aineiston leviäminen eri kanavien, myös Internetin välityksellä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.06.2000

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2000 vp

Pvm

21.06.2000

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 95/2000 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

11.06.2008

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 11/2008 vp

​​​​