EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 20/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.02.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.05.2003

Lausumat

HE 20/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että erikseen valmistellaan eduskunnalle antamista varten lakiehdotus koskien rangaistuksen uhalla sen kieltämistä, että naamioituneena mielenosoituksessa taikka muulla tavalla naamioituneena esiintymällä voidaan yleistä järjestystä häiritä tai turvallisuutta vaarantaa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.02.2003

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 28/2002 vp

Pvm

23.05.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 295/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

01.06.2005

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 16/2005 vp