HE 200/2000

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 200/2000

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virallistetusta parisuhteesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 28.09.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 03.10.2001

Lausumat

HE 200/2000 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus saattaa asianomaisten hallinnonalojen tietoon ja noudatettaviksi seuraavat kannanotot: - Rekisteröityä parisuhdetta koskeva laki ei koske sellaisten samaa sukupuolta olevien, yhdessä asuvien henkilöiden asemaa, jotka eivät rekisteröi suhdettaan. - Niitä säännöksiä, joita lainsäädännössä, erityisesti sosiaali- ja verotuslainsäädännössä, on avioliitonomaisista suhteista, ei voida rekisteröityä parisuhdetta koskevan lain perusteella soveltaa samaa sukupuolta oleviin, yhdessä asuviin henkilöihin. - Jos myöhemmin ilmenee perusteltuja syitä muuttaa suhtautumista asiaan, se ei saa tapahtua hallintoviranomaisten yksittäisillä tulkintapäätöksillä, vaan edellyttää huolellista selvitystä siitä, missä ja mitä toimenpiteitä tarvitaan tilanteen muuttamiseksi ja uuteen yhtenäiseen käytäntöön pääsemiseksi, sekä tällaisten toimenpiteiden toteuttamista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
18.06.2001

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 15/2001 vp

Pvm

03.10.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 95/2001 vp

​​​​