HE 201/2013

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 201/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.12.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 19.12.2013

Lausumat

HE 201/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että tuottajien järjestämän pakkausten keräyspisteverkoston kehittymistä sekä palvelujen laatua ja saatavuutta seurataan tiiviisti ja ryhdytään tarvittaessa viipymättä toimenpiteisiin, joilla tuottajavastuuseen perustuvien palvelujen saatavuus ja laatu sekä kierrätystavoitteiden toteutuminen varmistetaan koko maassa siten, että palvelutaso ei heikkene millään alueella. Seurannassa tulee arvioida myös erityisesti haja-asutusalueille kohdistuvia vaikutuksia ja kierrätyksen onnistumista. Seurannasta ja toteutetuista toimenpiteistä tulee toimittaa ympäristövaliokunnalle ensimmäinen selvitys vuoden kuluttua tuottajavastuun voimaantulon jälkeen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.12.2013

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 10/2013 vp

Pvm

19.12.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 213/2013 vp

​​​​