EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 202/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle ennakkoperintälaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.12.1996

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 202/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriön on erikseen selvitettävä korkotasoon liittyvät kysymykset. Tällöin on syytä ottaa harkittavaksi viivästysseuraamuksena perityn koron oikea suuruus nykyisen korkotason vallitessa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
26.11.1996

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 42/1996 vp

Pvm

03.12.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 205/1996 vp