EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 202/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen lyhyitä työsuhteita koskevan eläketurvan uudistamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 25.11.1997

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 202/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että vakuutusmaksujen suorittamiskäytännöt ja henkilö- ja palkkatietojen toimittamismenettelyt ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja työnteettäjän kannalta helppoja ja että näistä käytännöistä tiedotetaan tehokkaasti.

HE 202/1997 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus omalta osaltaan kiinteästi arvioi uudistuksen toimivuutta sekä jatkaa eläkejärjestelmän kehittämistä entistä yhtenäisemmäksi ja aukottomammaksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
07.11.1997

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 22/1997 vp

Pvm

25.11.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 180/1997 vp