HE 203/2012

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 203/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.04.2013

Lähetetty valtioneuvostolle: 08.04.2013

Lausumat

HE 203/2012 - Lausuma 1

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa vuosiloman siirtämiseen liittyvien karenssisäännösten (vuosilomalain 25 §) muuttamisesta johtuvia toiminnallisia, taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia sekä toimittaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 31. päivään joulukuuta 2015 mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
14.03.2013

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 1/2013 vp

Pvm

08.04.2013

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 31/2013 vp

​​​​