HE 204/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 204/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siemenkauppalain 3 ja 4 §:n (väliaikaisesta, MmVM 23/1996) muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.1996

Lausumat

HE 204/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisiin toimenpiteisiin maamme siemenhuollon toimivuuden ja Suomen oloissa käyttökelpoisen siemenen perinnöllisen monimuotoisuuden säilymisen turvaamiseksi ottaen huomioon maa- ja metsätalousvaliokunnan tässä asiassa antamassa mietinnössä ja mietinnössään n:o 28/1992 vp esittämät tavoitteet ja näkökohdat.

HE 204/1996 - Lausuma 2

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus saattaa seuraavien varsinaisten valtiopäivien kokoontumiseen mennessä eduskunnan käsiteltäväksi esityksen kylvösiemenen markkinointia koskevien vahingonkorvaussäännösten uudistamisesta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.12.1996

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 23/1996 vp

Pvm

12.12.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 231/1996 vp

​​​​