EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 207/2001

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 11.12.2001

Lähetetty valtioneuvostolle: 14.12.2001

Lausumat

HE 207/2001 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus reagoi viitekoroissa tapahtuviin muutoksiin nopeasti antamalla muutosten vahvistamisen jälkeen välittömästi valtion myyntihintasaamisten ja lainojen korkojen muuttamista koskevat hallituksen esitykset eduskunnalle.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.2001

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 16/2001 vp

Pvm

14.12.2001

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 212/2001 vp