EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 209/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.02.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.03.2003

Lausumat

HE 209/2002 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että parhaillaan valmisteltavina olevissa maatilainvestointeja koskevissa kansallisissa säännöksissä mahdollistetaan avustusten ja korkotukilainojen myöntäminen tilapakkaamoiden kananmunien merkintälaitteiden hankintaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.02.2003

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 15/2002 vp

Pvm

10.03.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 273/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Pvm

01.04.2005

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 K 3/2005 vp

Valmistunut

30.09.2005

Mietintö / Lausunto

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 11/2005 vp