EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 210/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.1996

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 210/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Työasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että koulutukseen tai kuntoutukseen osallistuvan henkilön tulevan ajan eläkeoikeuden turvaamiseksi työttömälle selvitetään myös kirjallisesti eri vaihtoehdot ja niiden vaikutukset.

HE 210/1996 - Lausuma 2

Valiokunta: Työasiainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että lisätuen maksuperusteiden muutoksesta säästyneet rahat käytetään työllisyyden hoitoon ja että hallituksen esityksen vaikutuksia seurataan ja mahdolliset epäkohdat poistetaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
29.11.1996

Työasiainvaliokunnan mietintö TyVM 17/1996 vp

Pvm

10.12.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 225/1996 vp